Η εταιρία εναδιαφέρεται για  σύναψη συνεργασιών  Πανελλαδικού χαρακτήρα με έγκυρους και αξιόπιστους συνεργάτες για την προώθηση των προιόντων της.

Η μεγάλη γκάμα των προιόντων μας , καλύπτει  ένα ευρύ φάσμα δυνητικών πελατών απ” όλους σχεδόν τους κλάδους του εμπορίου καθώς και επίσης και αρκετών υπηρεσιών – επαγγελματιών.